CONCERTO A TRENTO

Data e ora: 
08/12/1997 - 20:30
Luogo: 
TRENTO - Teatro "Auditorium S. Chiara"
Tipologia: 
Concerto

TRENTO - Teatro "Auditorium S. Chiara"